top of page
PRO%2520ACTION_edited_edited.jpg

ראו גם- 
 

קפה פרו-אקשן

בקפה פרו אקשן מטרת המפגש היא לעזור למספר משתתפים להתקדם ולהעמיק עם שאלה, קריאה או מיזם לגביו יש להם תשוקה ואחריות בעזרת חכמת ההמונים, ופוטנציאלית לחבר לרעיון שותפים נוספים. 
(לעומת קפה עולם, שם כל המשתתפים מייצרים חוכמה קולקטיבית עבור כולם). 

לאחר מעגל פתיחה תזמין המנחה משתתפים שיש להם מיזם או רעיון למיזם לחבר שאלה עוצמתית סביבו, ולהציג למעגל. לאחר מכן בעלי הרעיונות יתפסו שולחן כל אחד, ושאר המשתתפים יעברו בין השולחנות בכמה סבבים וישוחחו על המיזם, מבלי לענות באופן ישיר על שאלת בעלת הרעיון. 

במרחב המדמה בית קפה, באווירה לא רשמית ונעימה ננסה יחד להרחיב את הידע, הרעיונות, זוויות הראייה וההנחות לגבי המיזם בעזרת שורת שאלות המובילות למעשים. על כן שם המתודה- cafe ACTION pro ,משאלות למעשים.

קפה פרו אקשן הוא שילוב בין קפה עולם לשיטת המרחב הפתוח-
Technology Space Open ,שפותחה על ידי האריסון אוון.

או בואו ללמוד להעביר קפה פרו-אקשן-
 

DSCF8865 (2).JPG
bottom of page